Informacja o konkursie

Informujemy, że w dniu 10.01.2018 roku Zarządzeniem nr 5/2018 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce został  ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego
z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w 2018 roku.

Dnia 06.02.2018 roku komisja po rozstrzygnięciu otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej 

na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w 2018 roku przyznała dotację 
w kwocie 50.000,00 zł  ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)   na realizacje w/w zadania dla  Klubu Sportowego „Wiarusy” Igołomia.

Komentarzy (0)

Cancel or