Władze klubu

Zarząd klubu KS Wiarusy Igołomia :

 

Prezes : Paweł Żabicki

Wiceprezes : Tomasz Król

Wiceprezes : Paweł Zawartka

Sekretarz: Konrad Szymacha

Skarbnik: Jarosław Janik

Koordynator drużyn : Sławomir Kural

 


Pozostali członkowie klubu:

Dawid Zientara
Nowak Damian
Jagła Szymon
Sandra Jazgar
Gracja Nowak
Janik Piotr
Urszula Żabicka
Wojciech Żabicki
Leszek Długajczyk 
Jadwiga Wesołowska 
Adam Wilkosz
Magdalena Chmielek 
Katarzyna Wesołowska
Marek Strzelecki
Magdalena Migas
Agata Psica
Paweł Litewka

 

Komisja rewizyjna:
Michał Gurda - Przewodniczacy
Tomasz Paluch
Grzegorz Gurda