Stan prawny


Stan prawny : 

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS 0000213072

REGON: 356857905

NIP: 682 103 15 88

 

Rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy Proszowice o/ Wawrzeńczyce, 

nr 02 85970001 0050 0500 0954 0001

 

Adres

Siedziba Klubu: 

Igołomia 269, 

32-126 Igołomia

 

Adres do korespondencji:

Paweł Żabicki, Odwiśle 71 , 32-126 Igołomia