Seniorzy - B klasa

Juniorzy

Trampkarze

Młodziki

Orliki I

Orliki II

Mapa strony - Gdzie jesteś

Wiarusy z dotacją z Urzędu Gminy!

Miło jest nam poinformować, że w dniu 09.01.2019 r. został  ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w roku 2019.

Dnia 06.02.2019 roku komisja po rozstrzygnięciu otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

z zakresu Wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej w 2019 roku przyznała dotację w kwocie 60.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na realizacje w/w zadania dla  Klubu Sportowego  „WIARUSY” Igołomia. 

Komentarzy (0)

Cancel or