Seniorzy - B klasa

Juniorzy

Trampkarze

Młodziki

Orliki I

Orliki II

Mapa strony - Gdzie jesteś

Wiarusy z dotacją z Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Miło jest nam poinformować, że w lutym bieżącego roku został  ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w roku 2020.

 

Komisja po rozstrzygnięciu otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

z zakresu Wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej w 2020 roku przyznała dotację w kwocie 80.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na realizacje w/w zadania dla  Klubu Sportowego  „WIARUSY” Igołomia. 

Komentarzy (0)

Cancel or